Potopna pumpa i termostat

Savjeti iz auto servisa - potopna pumpa i termostat...

POTOPNA PUMPA 

Ova pumpa za gorivo se nalazi u rezervoaru, a najčešći uzrok kvara pored prljavštine i vode iz rezervoara je vožnja na rezervi goriva. Gorivo hladi pumpu i ona uvijek mora biti potopljena, zato se i zove potopna pumpa!

Znaci koji ukazuju na loš rad pumpe goriva su: loše paljenje (dugo verglanje), trzanje u toku vožnje i gubitak snage.

Kvarovi koje može izazvati loš i neravnomjeran rad pumpe su: začepljavanje i oštećenje dizni kada se pored dizni mora skidati i kompletan sistem instalacije. Može doći do oštećenja pumpe visokog pritiska kod dizel motora kada usljed dugotrajnog verglanja bez goriva pumpa nema podmazivanje.

Proizvođači automobila preporučuju da se sa zamjenom pumpe, obavezno zamijeni i rezervoar za gorivo u kome se ona nalazi. Razlog za to je velika mogućnost začepljenja nove pumpe usljed nataloženih prljavština i vode na dnu rezervoara. Ako se ne mijenja rezervoar, onda ga obavezno treba oprati i tek onda montirati novu pumpu.

Aditivi koji se dodaju gorivu mogu trenutno poboljšati rad motora, ali ne treba pokušavati da se nadmudri fabrika i nađe neko ,,jeftinije“ rješenje.

Na slici vidimo jedan  takav primjer. Kada je mehaničar, da ne bi skidao rezervoar, probio pod automobila i zamijenio pumpu polovnom. Neki misle da je ovo ,,pametno“ i jeftinije rješenje, ali nažalost  najčešće je samo uzaludan trošak. Polovna pumpa trenutno možda izgleda ispravna, ali se ne zna do kada će to i biti. Ono što je najgore, sadržaj rezervoara je i dalje prijetnja za novi kvar. Ovakva usluga se naplaćuje oko 20,- eura.

Skidanje, pranje rezervoara i ugradnja pumpe košta 70,- eura.

Savjetujemo da razlika u cijeni ne smije biti presudna ako je kvalitet usluge u pitanju! 

TERMOSTAT

Neispravan termostat može izazvati mnogo problema! Ako je blokirao pa rashladna tečnost prolazi bez zadržavanja, onda motor ne postiže radnu temperaturu i mnogo troši. Ako ne ,,otvara“ na radnoj temperaturi, onda dolazi do pregrijavanja i mnogo težih kvarova.

Kod većine motora kućište za termostat se nalazi na bloku motora gdje se račvaju i crijeva za hlađenje. Zamjena u ovom slučaju se vrši po potrebi i nije skupa.

Šta raditi kada termostat nije na pristupačnom mjestu?

Kod motora 2,5 TDI koji se ugrađuje u Audi  4 i 6 i još neke benzince kao V6 2,8 (na slici) termostat se obavezno mijenja kada se radi veliki servis!

Drugačiji sistem hlađenja u kom se nalazi ovaj dio uslovljava zamjenu skidanjem kompletnog prednjeg dijela (branik, vezni lim, hladnjaci i sve do bloka motora) kao kada se radi veliki servis. Da bi se izbjegli troškovi i smanjio rizik od kvara termostata predviđena je zamjena u sklopu tog servisa gdje ukupan rad košta 70,- eura, a cijena termostata je samo 12,- eura.

Potrebno je voditi računa da se postavi pravilno zbog položaja kuglice koja se nalazi u njemu!

Ako dođe do blokiranja termostata i nemogućnosti cirkulacije rashladne tečnosti, kuglica propušta dovoljno da bi se stiglo do prvog servisa a da se sačuva motor od pregrijavanja. 

Tekst: D.P.