Albanske Alpi

Albanska strana koju smo posmatrali sa Grla sokolova kada smo vizili džipove po snijegu na Kučkim koritima...

Put koji je asfaltiran sve do Gusinja koji su turisti nazvali ,,albanske alpi". Vozeći se odličnim asfaltom pogled je uvijek bježao u nevjerovatni pejzaž. Mjesto Tamara, koje smo sa naše strane posmatrali sa visine od preko 1130 metara, djeluje baš kao da je negdje na Alpima. Uređeno, popločano sa restoranima i svojom malom elektranom.

Put se odvaja ka Podgorici i stigli su pored Cijevne do ispod Zatrijebča. Sa naše strane u Dinoši nema ni naznaka da će početi radovi.

 Darko Popović