Albanske Alpi

Albanska strana koju smo posmatrali sa Grla sokolova kada smo vizili džipove po snijegu na Kučkim koritima...

Opširnije
Tagovi: