Plaćanje putarine po modelu pređene dionice autoputa

Direktor Hrvatskih auto-puteva Boris Huzjan izjavio je da se na nivou cijele Evropske unije priprema promjena sistema naplate korišćenja auto-puteva...

U kontekstu razvoja modela naplate putarine za sve vrste vozila, važno je istaći da je predlogom nove direktive Evropskog parlamenta planirano da u skoroj budućnosti plaćanje putarine bude moguće jedino po modelu pređene dionice autoputa, a ne naplata za određen period korišćenja”, izjavio je Huzjan. 

Kako kaže, takav sistem već postoji u Hrvatskoj. 

Resorno je ministarstvo u sklopu svih reformi koje sprovodimo raspisalo javni poziv za iskazivanje interesa za izradu studije razvoja elektronskog sistema naplate putarine u Hrvatskoj”. kaže on. 

Namjera je, kako naovdi, unaprijediti postojeći sistem naplate putarine, a studija će pokazati koji je oblik elektronskog sistema naplate najpogodniji za autoputeve, uvažavajući nove tehnologije.